Hällristning L1967:2985 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,28x1,24 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 60-91 cm l, 1 enkellinjetyp med styråra och utan bemanning, fragmentariskt i mitten; 1 till större delen konturristat, utan bemanning; 1 av enkellinjetyp med långa bemanningsstreck. Belägen på brant NNÖ-sluttande häll. Hällen är skrovlig och vittrad, medan huggningslinjerna är mycket jämna och bara lite vittrade. Märkligt terrängläge. Skeppen ganska ovanliga. Märklig men troligen forntida. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 1.0x0.70 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 2 skepp. Skeppen är 60-65 cm l. Det ena bemannat och båda med böjda stävar liksom på RAÄ nr Tanum 501."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSÖ om körväg mätt från en punkt på vägen som ligger 21 m Ö om hörn av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.698133
Longitud: 11.273023
Lämnings-ID: L1967:2985
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 499:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2985