Hällristning L1967:2973 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,3x1,7 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 2 djurfigurer, 1 människofigur, 1 vapenfigur, spjut, 5 obestämbara figurer och 8 skålgropar. Skeppen är 22-75 cm l, av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 17-30 cm l och fyrbenta. Människofiguren är 53 cm l, håller i ett spjut. Spjutet är 79 cm l med lövformad spets. De obestämbara figurerna är 3,5-32 cm l. Skålgroparna är 2-7,5 cm diam och 0,1-1,5 cm dj. Beskrivningen justerades utefter ändringsanmälan inkommen år 2016. (RAÄ dnr. 3.4.2-6487-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 4x1,4 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 fyrfota djur, 1 spjut, 1 halvcirkel, 1böjd linje och 5 ävkvarnar. Ena skeppet, 85 cm l, är en böjd köllinje som går genom människofiguren och bildar en fallos. Det andra skeppet är 22 cm l. Fyrfotadjuret är 22 cm l och har öron och svans. Människofiguren är 43 cm h, har svängda ben, svärd eller svans och näsa. Troligen har mannen hållit i spjutet, men små vittringar gör detta svårt att konstatera. Spjutet är 67 cm l, konturristat i spetsen och riktat mot halvcirkeln. Halvcirkeln är 20-25 cm diam. Den böjda linjen är 15 cm l. Älvkvarnarna är 2,5-7 cm diam och 0,1-1,2 cm dj. Två små är placerade; en vid fallos och en annan vid bakändan på spjutet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SÖ-sluttande och delvis vittrad granithäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 30 m NV om landsväg mätt från en punkt på denna som ligger ca 85 m SV om spets av åker. 10 m SV om stengärdesgård (ägogräns). 5m Ö om RAÄ-nr 477."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678576
Longitud: 11.311541
Lämnings-ID: L1967:2973
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 478:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2973