Hällristning L1967:2951 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,2x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur, 20 cm l, konturristad kropp utan armar. Tidigare registrerade skålgropar bedömda som naturbildningar. Belägen på SÖ-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Tidigare beskrivning: Hällristning, 1,2x0,7 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur och 2 älvkvarnar. Människofiguren, 24 cm h, är konturhuggen utan armar. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. På NÖ delen av S-SV sluttande häll med talrika sprickor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8,6 m SV om Raä nr Tanum 859:3."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701444
Longitud: 11.282445
Lämnings-ID: L1967:2951
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 859:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2951