Hällristning L1967:2910 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.8x0.8 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 1 fragment och 6 älvkvarnar.Skeppen är 36-60 cm l, två av enkellinjetyp varav en lurblåsare, tre har helt uthugget skrov, varav två med bemanningsstreck och endel av dubbellinjetyp med bemanningsstreck.Fragmentet är 10 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm diam. Belägen på SÖ-sluttande häll.2.5 m SV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Denna är 5 cm diamoch 1 cm dj. Belägen på samma hällsluttning som nr 1. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om väg. 28 m SSV om vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.72238
Longitud: 11.365344
Lämnings-ID: L1967:2910
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 599:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2910