Hällristning L1967:2889 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,36x3,6 m (NÖ-SV), bestående av 3 hällristningsytor (A-C), med tillsammans 2 skepp, 1 fågelfigurer och 3 obestämbara figurer. Hällristningsyta (A), 2x0,42 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 fågelfigur och 1 streck. Skeppen är 30 cm resp. 54 cm l, enkellinjetyp utan bemanning och med vertikala stävar. Fågelfiguren är 15 cm l. Strecket är 10 cm l. Hällristningsyta (B), bestående av 1 streck med krok, möjligen en stäv eller en djurfigur, 14 cm l. Osäker som ristning, ligger på gränsen mellan vittrad och ovittrad yta på hällen. Belägen 2,77 m ÖSÖ om yta (A). och 2,47 m N om yta (B) är: Hällristningsyta (C), bestående av 1 rakt streck, 13 cm. Belägen l.3,7 m ÖNÖ om yta (A). Yta A och C i vattenrinning. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RAÄ dnr 3.4.2-92-2016) Äldre beskrivning: Hällristning, 1.7 x 0.3 m (N-S), bestående av 2 skepp och 1 stävliknande figur.Skeppen är 30 respektive 45 cm l, enkellinjiga med raka, uppsvängda stävar. Det större med böjda avslutningar.Den stävliknande figur är 10 cm h.3 m Ö om 1 är2) Hällristning, bestående av 1 böjd linje.Den böjda linjen är 15 cm l, troligen ett ofullbordat skepp. Linjerna är 0.5-3 cm br och intill 0.02 cm dj.Tidigare anvisad av Göran Andersson."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV-sluttande, närmast plan häll i Ö delen av hällrik, småkuperad mark mark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 3 m NNV om gärdesgård (Ö-V). 1,6 m NNÖ om stolpstöd i berget."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676766
Longitud: 11.284433
Lämnings-ID: L1967:2889
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 877:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2889