Hällristning L1967:2871 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.3 x 0.5 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 skepp, 1 människofigur samt 1 älvkvarn.Av skeppen, 17-28 cm l, har 3 uppsvängda stävar. 2 är helt uthuggna med 4 respektive 5 bemanningsstreck. 2 av de övriga är dubbellinjiga och 1 är enkellinjigt.Människofiguren, 22 cm h, är osäker som sådan samt belägen på jämnSV sluttande avsatshäll.Älvkvarnen är 2 cm diam ocj 0.5 cm dj.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll på avsats i V sluttning av bergshöjd. En- och ljungmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688333
Longitud: 11.340292
Lämnings-ID: L1967:2871
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 843:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2871