Hällristning L1967:2859 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.5x1.5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 2 fyrekriga hjul, 2 cirklar och minst 62 ävkvarnar.Skeppen är 40-45 cm l, enkla och obemannade. De utgörs av enkla streck med de rundade stävarna åt N och S. De är rätvinkliga.De fyrekriga hjulen10-12 cm diam.Cirklarna är 10-15 cm diam. En omsluter ett av de fyrekriga hjulen(10 cm diam). Den andra ringen omsluter en ävkvarn.Älvkvarnarna är 2.5-5.5 cm diam och 0.1-0.6 cm dj.De bildar några grupper. Fem bildar rad i N. Tolv bildar en rektangel i Ö och sju omringar en åttonde i S och ytterligare sex bildaren klunga i S. Övriga ligger spridda.På hällen finns också några recenta streck, inhuggna med mejsel. Ett ser ut som ett upp- och nedvänt V.Belägen på starkt vittrad, 5-10 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket skrovlig häll mot NÖ som går ner i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om markväg mätt från en punkt som ligger 25 m N om hörn avåker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.711076
Longitud: 11.32121
Lämnings-ID: L1967:2859
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 470:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2859