Hällristning L1967:2801 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x2,9 m (NV-SÖ), bestående av 12 skepp, 10 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 fågelfigur, 2 cirkelfigurer, 13 obestämbara figurer och 47 älvkvarnar. Skeppen är 24-110 cm l, det största har 14 knoppförsedda bemanningsstreck och 16 "fönster". Tredje strecket från höger har arm och hand med 5 fingrar. Två andra skepp härunder har 7 respektive 11 knoppförsedda bemanningsstreck. 10 av skeppen är dubbeldäckade. Människofigurerna är 23-50 cm h. Av människofigurerna är en 39 cm h och har horn och öron, svärd och fallos samt stora fötter. På ristningens N del står 7 i rad, en av dem i typisk voltigör ställning. Djurfigurerna är 17-36 cm l, varav 2 fyrfota. Den största är 36 cml och är troligen en älg. Den andra är en hund, 20 cm l. Ett tredje djur föreställer en fågel, 17 cm l.Fotsulorna är 13-14 cm l med tvärstreck.Fågeln är 10 cm h.Hjulet är 27 cm diam och fyrekrigt samt har 4 ävkvarnar mellan ekrarna.Ringen är 10x13 cm, oval och omsluter en älvkvarn. Älvkvarnarna är 1.5-9 cm diam och 0.1-1.3 cm dj, varav tre störrebildar en klunga. Ristningen belägen på 5-10 graders NÖ-sluttande häll. Foto i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"47 m SV om hörn av åker. 26 m NV om markväg till Håkebytorp."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.755218
Longitud: 11.305477
Lämnings-ID: L1967:2801
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 456:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2801