Hällristning L1967:2784 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.7 x 1.8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 11 skepp, 2 människofigurer samt 6 älvkvarnar.Skeppen, 25-49 cm l, är i fem fall fragmentariska och vittrade. Avde övriga har samtliga uppsvängda stävar. Det översta har fem bemanningsstreck och är helt uthugget.Människofigurerna, 19-29 cm h, belägna ovanför skeppen, är otydliga och fragmentariska. Den mindre och nedre belägna bär möjligen svärd.Av älvkvarnarna, 2-3 cm diam och 0.5-1 cm dj, är tre samlade i enrad överst på hällen.En, belägen 2.5 m NNV, är 3 cm diam och 0.5 cm dj. Vattenöversilade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V sluttande berghäll vid foten av höjd. Skogsmark, f d hagmark (granplantering vid f d hagmark)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m SSÖ om kant av åker vid en punkt 30 m ÖNÖ om infart till åker vid landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.705711
Longitud: 11.335764
Lämnings-ID: L1967:2784
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 837:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2784