Hällristning L1967:2775 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,68x3,16 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 hällristningsytor (A-D), med sammantaget 6 människofigur, 2 spjut, 1 rektangulär sköld samt 13 skålgropar. A, Hällristningsyta, 0,98x0,40 m (NÖ-SV), bestående av 3 människofigurer, 1 spjut och 3 skålgropar. Människofigurerna är 21-23 cm l, med helt uthuggna kroppar, varav en med spjut vid handen. Spjutet är 35 cm l, med nedåtvänd spets. Skålgroparna är 3,5-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Ca 2 m NNV om yta A är: B, Hällristningsyta, 1,03x0,24 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur och 2 skålgropar. Människofiguren är 22 cm l. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Ca 2 m N om yta B är: C, Hällristningsyta, 0,4x0,35 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 människofigur och 2 skålgropar. Människofiguren är 27 cm l. Skålgroparna är 4-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Ca 1,5 m Ö om yta C är: D, Hällristningsyta, 1,9x0,6 m (N-S), bestående av 1 människofigur, 1 spjut, 1 sköld och 6 skålgropar. Människofiguren är 26 cm l, med spjut och sköld bredvid sig. Spjutet är 30 cm l, med nedåtvänd spets. Skölden är rektangulär, 9,5x5 cm st. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Den äldre beskrivningen är justerad utifrån ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1 x 0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 människofigurer och 4 älvkvarnar. Människofigurerna är 22-26 cm l med helt uthuggna kroppar. En håller ett kurvliknande föremål (yxa?) i handen, 15 x 14 cm st. Den andra håller ett spjut (?), 27 cm l. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På delvis mycket vittrad granithäll på åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SÖ om kant av åker och 17 m SSV om åkerholmes N spets."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.756094
Longitud: 11.342789
Lämnings-ID: L1967:2775
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 889:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2775