Hällristning L1967:2757 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7x2 m (N-S), bestående av8 skepp, 1 ormsslinga, några otydliga streck och 6 älvkvarnar.Skeppen är 23-50 cm l. Ett av skeppen är dubbeldäckat och bemannat. Övriga skepp är enkla köllinjer och obemannade. De är belägna pånedersta avsatsen.Ormslingan är 50 cm l och belägen på mellersta avsatsen tillsammans med två av älvkvarnarna.Älvkvarnarna är 2.5-4.0 cm diam och 0.1-0.4 cm dj. Två av dem är belägna på den översta avsatsen. Två är belägna på mellersta avsatsen. Två är belägna på den nedersta avsatsen, tillsammans med skeppen.Belägen i vattenränna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På Sö sluttande, kullriga hällar, som bildar avsatser. Bergssluttning. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"ca 30 m VSV om timmerväg. Ca 70 m NV om RAÄ-nr 345."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683532
Longitud: 11.33933
Lämnings-ID: L1967:2757
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 503:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2757