Hällristning L1967:2755 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 1 djurfigur, 1 oval figur, 1 böjd linje, 2 linjer och 5 skålgropar. Djurfiguren är 21 cm l, fyrbent, helt uthuggen kropp, fallisk och lyft svans med skålgrop under. Den ovala figuren är 8x5 cm stor. Den böjda linjen är 11,5x6 cm stor. Skålgroparna är 1,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt SSÖ-sluttande, mycket slät hällyta. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (RaAÄ dnr 3.4.2-92-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m N och vinkelrätt mot stengärdesgård (Ö-V). Ca 30 m N om RAÄ-nr 474:2."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.676653
Longitud: 11.307195
Lämnings-ID: L1967:2755
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 476:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2755