Hällristning L1967:2743 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,27x3,77 m (NNÖ-SSV), bestående av 24 skepp, 8 människofigurer, 8 djurfigurer, 4 fotsulefigurer, 3 cirkelfigurer, 1 fyrkantig, djupt uthuggen yta, 10 linjer och fragment samt 54 skålgropar. Skeppen är 17-105 cm l, 4 med helt uthugget skrov och bemanningsstreck, 12 av dubbellinjetyp, varav 9 med bemanningsstreck, 1 mycket fragmentariskt/skadat och 8 av enkellinjetyp, varav 7 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 16-54 cm l, varav 4 enkla människofigurer, 2 med kroppar bestående av koncentriska cirklar, 1 med fyrkantig kropp med lodrät mittlinje och 1 med uthuggen kropp, beväpnad med ett spjut som sticks genom ett djur. Djurfigurerna är 11-25 cm l, fyrbenta, varav 5 hunddjur, 1 hjort med hornkrona och 2 ej artbestämbara (ett av dessa har ett spjut genom kroppen). Fotfigurerna är 19-24 cm l, konturhuggna, varav 3 med sandalband. Cirkelfigurerna består av 1 fyrekrigt hjulkors, 18 cm diam och 2 koncentriska cirklar med linjer (fragmentariska människofigurer ?), 18-33 cm diam. Den fyrkantiga, djupt uthuggna figuren är 10x7 cm st. Linjerna och fragmenten är 4-32 cm l. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-0,7 cm dj, varav 10 ligger i en rad i en spricka, därav flera skadade. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: 1) Hällristning, 6,5x3,6 m (NNÖ-SSV), bestående av 16 skepp, 6 människofigurer, 5 djurfigurer, 3 fotsulor, 1 ringkors, 1 obestämbar figur, 7 fragment och 48 älvkvarnar. 18 m SV om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst, 0,2x0,1 m (N-S), bestående av 2 älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Se vidare beskriving i skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kullrig, slät, SÖ-sluttande häll vid sprängt stup."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m VNV om SV hörnet av manhus. 3 m VNV om landsväg mätt från enpunkt 30 m SSV om vägskäl till Bramseröd."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.759762
Longitud: 11.353712
Lämnings-ID: L1967:2743
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 462:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2743