Hällristning L1967:2724 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 13x4,5 m (NNV-SSÖ), bestående av på huvuddelen minst 23 människofigurer, 46 skepp, 14 djurfigurer, 8 hjul, 24 fotsulor, ca 350 skålgropar, 3 årderliknande figurer jämte många svårligen tydbara figurer. Människofigurerna är 12-70 cm h och utgörs av bl.a 8 adoranter med trefingrade händer, varav några med ej fullt uthuggna kroppar. 3 ryttare med ben nedanför hästen. 2 som står i skepp. 1 tvådelad med stav i handen och 1 vars förlängda arm slutar med en treuddig gaffel. Skeppen, 20-140 cm l, utgörs av bl a 5 bemannade dito med skålgropar helt eller delvis över bemanningsstrecken, ytterligare 30 med bemanningsstreck. 1 skepp med rektangulär påbyggnad innehållande 2 bemanningsstreck samt 2 dylika förenade till en båge. 1 skepp förenat med 1 hjulkors. I ett skepp står en dolkliknande figur. Fleraskepp har spiraler i stävarna, några med roderliknande bihang. Djurfigurer, 18-45 cm, ett med öppet gap och tunga och 3 med ryttare. Hjul, 15-24 cm diam, varav 2 med mittpunkt, det ena med 8 ekrar det andra med 11 dito. Det hjul som ligger i NV hörnet är prickhugget och tre-ekrigt. Fotsulor, 12-28 cm l, såväl konturhuggna som helt uthuggna. Den mindre sulan är den enda med tår. Årderfigurer, 54-60 cm l samt 39 cm l (enklare utformad). Skålgropar, 1,5-5,5 cm diam samt 0,1-0,5 cm dj, ordnade i så väl rader som grupper samt fristående."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot åker och NÖ-Ö- och Ö-sluttande häll. Skogsmark (barrskog) mot åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m SV från kant av åker. 50 m SSÖ från ledningsstolpe med semafor på järnvägslinjen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.671459
Longitud: 11.353102
Lämnings-ID: L1967:2724
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 326:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2724