Hällristning L1967:2720 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,7 m (NNV-SSÖ), bestående av 10 skepp, 3 människofigurer, några otydliga tecken och 13 älvkvarnar. Skeppen är 13-115 cm l. Människofigurerna är 15 cm h och stående i skeppet. Belägen på 10 grader sluttande häll. På en del ställen är figurerna i senare tid påbättrade eller förstörda. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.45 x 1.50 m (NNV-SSÖ), bestående av 10 skepp, 3 människofigurer några otydliga tecken och 3 älvkvarnar Skeppen är 13-115 cm l. Människofigurerna är 15 cm h och stående i skeppet. Belägen på 10 grader sluttande häll. På en del ställen är figurerna i senare tid påbättrade eller förstörda. Ca 2 m Ö om nr 1 är 2) Sentida ristning bestående av A.K 11/5 1916 samt till höger därom H J (?)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Blanknött och delvis vittrad, SÖ-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m N om NÖ hörnet av manhus. 16 m S om SV höret av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.658486
Longitud: 11.363198
Lämnings-ID: L1967:2720
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 415:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2720