Hällristning L1967:2718 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.2 x 1.6 m (NV-SÖ), bestående av 6 människofigurer och 3 älvkvarnar. Människofigurerna är 16-25 cm l och deflest a helt uthuggna. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0.1-0.3cm dj. En är huggen i en a v människofigurerna. 6.5 m VNV om 1,längre upp på bergssluttningen är 2) Älvkvarnsförekomst,bestående av 4 älvkvarnar. Dessa är 2-3 cm diam och 0.2 cm djoch bildar en 15 cm l rad (NV-SÖ). De är inhug gna i ennaturlig spricka i berget. Belägna 24 cm från en naturlig grop iberget. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande häll på bergssluttning i ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NÖ om rivna torpet Ulriksdal. 12 m VNV om RAÄ-nr 173."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.711793
Longitud: 11.317512
Lämnings-ID: L1967:2718
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 174:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2718