Hällristning L1967:2716 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 12x8 m (NNÖ-SSV), bestående av 15 skepp, 2 människofigurer, 1 årderliknande figur, ett stort antal obestämbara figurer och 22 älvkvarnar. Skeppen är 30-120 cm l, varav 3 är helt uthuggna med uppsvängda stävar med djurhuvuden och i det största står 2 människofigurer, 20 cm h. Av de övriga skeppen är ett dubbellinjigt med spantlinjer, ett utan och de övriga är enkellinjiga. Den årderliknande figuren, 45 cm l, ser ut som ett enkellinjigt skepp med roder och köl (vilket det också kan vara). Av de obestämbara figurerna ser 2 ut som skeppsstävar, en som en ögla och andra som årder. Älvkvarnarna är 3-5 cm i diam och 0,3-0,6 cm dj och förekommer spridda över ristningsytan. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 12x3 m (NNÖ-SSV), bestående av: Se O A -12 nr 220-221.4 m V om SV delen se O A- 12 nr 222. 2 m NNÖ om föregående, se O A - 12 nr 223."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ- och SV-sluttande bergsrygg. Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NV om markstig invid fält med granskogsplantering, ca 20 m NÖ om hörn av åker där markstigen kommer ut till åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.67389
Longitud: 11.352427
Lämnings-ID: L1967:2716
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 223:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2716