Hällristning L1967:2714 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,9x1,8 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skeppsfigurer och 10 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 17-122 cm l, varav 3 är dubbellinjiga och 1 är enkellinjigt. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,3 cm dj, varav 3 är förenade till en linje. Samtliga är lätt vittrade. Belägen på svagt V-sluttande häll. (Anmälan från Vitlycke museum, 2007). Äldre beskrivning vid fornminnesinventeringen: 1) Hällristning, 1,22x0,56 m (N-S), bestående av 1 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppet är 122 cm l, dubbeldäckat och obemannat. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0,3 cm dj, belägna ovanför skeppet. 2 m SSV om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst, 0,55x0,28 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. De tre i S är förenade till en linje (NNV-SSÖ)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande häll. Ljungbevuxen skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N om skogskant och ca 53 m SÖ om markväg, samt 3,5 m VSV om stor sten."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.704058
Longitud: 11.38572
Lämnings-ID: L1967:2714
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 214:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2714