Hällristning L1967:2712 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,1x1,15 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 3 fotsulor, några otydliga figurer (stävar) samt 25 älvkvarnar. Dessutom finns några otydliga figurer (stävar?). Skeppen är 20-100 cm l varav två dubbeldäckade och bemannade, Fotsulorna är 23-24 cm l, varav den ena med tvärstreck. Dessa finns märkligt nog under skeppen, kölar (?). Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägna på 5-10 graders sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.10x1.15 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 6 skepp, 2 fotsulor, några otydliga figurer (stävar) samt 25 älvkvarnar. Dessutom finns några otydliga figurer (stävar?). Skeppen är 0.20-1.00 m l varav två dubbeldäckade och bemannade. Fotsulorna är 23-24 cm l, varav den ena med tvärstreck. Dessa finns märkligt nog under skeppen, kölar (?). Älvkvarnarna är 2.0-7.0 cm diam och 0.2-0.4 cm dj. Belägna på 5-10 graders sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt NNV-sluttande, blanksliten häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart invid och SV om lada. 18 m SV om väg E6. 20 m Ö om bäck."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.68113
Longitud: 11.393692
Lämnings-ID: L1967:2712
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 226:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2712