Hällristning L1967:2709 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x0,8 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur, övrig obestämbar figur och 2 älvkvarnar. Skeppet är 61 cm l med fyra bemanningsstreck varav det andra från fören är utbildat med en cirkelfigur, 6 cm i diam på en 3 cm l stjälk. Djurfiguren är 25 cm l och tvåbent. Denna är belägen ovanför det cirkelformade bemanningsstrecket. Den obesämbara figuren är ca 50x30 cm och består av två sammanbundna linjer formade som en skära med ytterligare en mindre halvcirkel innanför. Älvkvarnarna är 4-4,5 cm i diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på 20 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.5x1.5 m, bestående av 1 skepp, 1 djurfigur och 2 älvkvarnar. Skeppet är ca 65 cm l med fyra bemanningsstreck, varav det andra från fören är utbildat med en cirkelfigur, 6 cm diam på en 3 cm l stjälk. Djurfiguren är 25 cm l och tvåbent. Denna är belägen ovanför det cirkelformade bemanningsstrecket. Belägen på 20 grader sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll. Skogsmark, glesbevuxen."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vägen Tanum -Bullaren. Bron 150 m SSV Varlös därifrån mot Tanum 120 m samt NV (vinkelrätt mot vägen) 35 m."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.727156
Longitud: 11.388443
Lämnings-ID: L1967:2709
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 268:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2709