Hällristning L1967:2705 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,5x2,8 m (NV-SÖ), bestående av 16 skepp, 1 påbörjat skepp, 8 människofigurer, 1 ring, 1 trädfigur, 2 fotliknande figurer, en del otydliga figurer och minst 40 älvkvarnar. Skeppen är 17-85 cm l varav 5 bemannade och 2 dubbeldäckade och 9 helt uthuggna. Nedtill och till höger (Ö-delen) finns ett antagligen påbörjat skepp, ca 90 cm l där bemanningsstreckens toppar är tydliga men relingskanten saknas och stäven dessutom bildas av en serie av 7 älvkvarnar i böjd linje. Människofigurerna är 20-57 cm h, varav 1 icke-fallisk. 4 av människofigurerna är hornprydda, bär svärd och blåser i lur. Tre av lurblåsarna, som är 50 cm h, står över ett skepp, ca 70 cm l, som har en trädliknande figur på relingen, 31 cm l. Ringen är 23 cm i diam och svagt huggen. De fotliknande figurerna är 23-33 cm l. Ristningen är delvis djupt huggen och tydlig. Andra partier är otydliga. Särskilt gäller detta figurerna på ristningsytans Ö del. Flera figurer är otydliga p.g.a. vittring. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 4.50 x 2.80 m (NV-SÖ), bestående av 16 skepp, 1 påbörjat skepp, 8 människofigurer, 1 ring, 2 fotliknande figurer, en del otydliga figurer och minst 40 älvkvarnar. Skeppen är 17-85 cm l varav 5 bemannade och 2 dubbeldäckade och 9 helt uthuggna. Nedtill och till höger (Ö-delen) finns ett antagligen påbörjat skepp, ca 90 cm l där bemanningsstreckens toppar är tydliga men relingskanten saknas och stäven dessutom bildas av en serie älvkvarnar, 7 i böjd linje. Människofigurerna är 20-57 cm h, varav 1 icke-fallisk och 4 blåsande i lur och då hornprydda med svansar. Tre av lurblåsarna står över ett skepp, ca 70 cm l som har en trädliknande figur på relingen. Ringen är 23 cm diam och svagt huggen. De fotliknande figurerna är 23-33 cm l. Ristningen är delvis djupt huggen och tydlig. Andra partier är otydliga. Särskilt gäller detta figurerna på ristningsytans Ö del. Flera figurer är otydliga p.g.a vittring."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Blank, SÖ sluttande häll i nederkant av hällparti. Kant av skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m ÖSÖ om stengärdesgård 19 m V och vinkelrätt om kant av åker, mätt från en punkt 35 m N om markväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.654949
Longitud: 11.352125
Lämnings-ID: L1967:2705
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 405:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2705