Hällristning L1967:2704 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 människofigurer, 1 cirkelfigur, 1övrigt bestämbar figur och 2 övrigt obestämbara figurer. Människofigurerna är 30-44 cm h varav den största är konturristad och tycks hålla i 2 spjut - ett med spetsen nedåt och ett över huvudet. Den mindre människofiguren är fragmentarisk med ett ben. De övrigt bestämbara figurerna utgörs av en slinga med bihang ca 18x18 cm och en böjt linje 6 cm l. Belägen på vattenöversilad, 20 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.68 x 0.44 m (VSV-ÖNÖ), bestående av en människofigur. Människofiguren är 44 cm h. Belägen på vattenöversilad, 20 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNÖ sluttande häll på bergssida, på ett ovanligt högt läge i bergets N sluttning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m S om RAÄ-nr 347:1. 7 m N om björkstam."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.679412
Longitud: 11.34444
Lämnings-ID: L1967:2704
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 348:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2704