Hällristning L1967:2700 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,85x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 2 skålgropar. Skeppen är 35-43 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck, varav en med lur. Skålgroparna är 3,5-4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Beskrivningen justerades något i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-64-2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på övre delen av SV-sluttande granithäll på bergås i skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745639
Longitud: 11.271157
Lämnings-ID: L1967:2700
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 447:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2700