Hällristning L1967:2698 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 2 linjer och 4 skålgropar. Skeppen är 29-59 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Linjerna är 9-15 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Skeppen är vända mot en glacialränna. Beskrivingen har uppdaterats enligt ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-70-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 2,6x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp och 3 älvkvarnar. Skeppen är 43, 44, 50 och 60 cm l samt enkellinjiga med bemanningsstreck. De "seglar" på rad efter varandra. Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0,3-0,4 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast plan ovittrad granithäll på impediment i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NV om åkerkant av och 4 m SSÖ om kraftledningsstolpe."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.745798
Longitud: 11.275851
Lämnings-ID: L1967:2698
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 187:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2698