Hällristning L1967:2694 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,25x1,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 4 människofigurer, 1 obestämbar figur och 14 skålgropar. Skeppen är 11-150 cm l, av dubbellinjetyp utan bemanning. Människofigurerna är 22-35 cm l, med helt uthuggna kroppar och stora vader, 3 med svärd, varav 2 med fallos. Den obestämbara figuren är 10 cm l. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,7 x 1,25 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 1 människofigur och minst 11 älvkvarnar. Skeppen är 26-80 cm l, varav 2 med bemanningsstreck. Människofiguren är 37 cm l. Älvkvarnarna är 2,5-7 cm diam och 0,2-1,8 cm dj. Älvkvarnarna är tydliga medan skeppen och människofigurerna är vittrade och delvis svåra att se. Belägna på 10 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSV-sluttande häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m ÖSÖ om stor buske vid slakteriet till trädgården och 26 m SSV om S hörnet av litet hus i hagen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.733785
Longitud: 11.404647
Lämnings-ID: L1967:2694
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 301:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2694