Hällristning L1967:2693 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.0 x 1.0 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 skepp, 2 fyrfotadjur, 1 ring och dessutom minst 4 älvkvarnar.Av skeppen är det ena 30 cm l och bemannat Det andra är 23 cm l och obemannat och beläget 2.3 m längre ned.Fyrfotadjuren är 22 cm l, varav det ena med horn-uppsats.Ringen är 12 cm diam och belägen ovanför djuren. Älvkvarnarna är 2-3.5 cm diam och 0.3-0.5 cm dj.Belägna på 10 grader sluttande, tämligen vittrad häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ-sluttande häll, på bergssluttning. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NNV om åkervägs kant vid åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.708248
Longitud: 11.327952
Lämnings-ID: L1967:2693
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 181:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2693