Hällristning L1967:2690 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.9x1.2 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 15 människofigurer, 4 fragment, 2 obestämbara figurer, 1 ring och 38 älvkvarnar.Skeppen är 12-39 cm l. 10 av dem är enkellinjiga varav 3 med bemanningsstreck, 1 skepp är dubbellinjigt med spant och bemanningsstreck.Människofigurerna är 8-28 cm l med helt uthuggen kropp, varav 2 bär svärd och 1 är en dansare (?)Fragmenten är 6 - 15 cm l.De obestämbara figurerna är 7 x 9 cm diam.Ringen är 7 cm diam.1.6 m NV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 1.5x0.9 m (Ö-V), bestående av 24 älvkvarnar. Dessa är 3-7 cm diam och 0.5-2 cm dj. Från en av dem utgår en 15cm l, böjd linje. Belägna på NÖ-sluttande häll Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i åkermark."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.731804
Longitud: 11.32919
Lämnings-ID: L1967:2690
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 294:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2690