Hällristning L1967:2686 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, bestående av 5 hällristningsytor med sammanlagt 4 skepp, 5 människofogurer, 2 djurfigurer, 1 övrig figur och 2 skålgropar. Hällristning (1), 1,6x2,1 m (N-S), bestående av 3 skepp, 3 människofigur, 2 djurfigurer och 1 älvkvarn. Skeppen är 27-80 cm. Av människofigurerna är två volitgörer och belägna ovanför skeppet. Djurfigurerna är 24-27 cm l. Älvkvarnen som har 4 utskott är 4 cm diam och 0,7 cm dj. Ristningen är djupt och tydligt huggen. Ristningen belägen på 30 graders N-sluttande häll. Foto i inventeringshandlingarna. 2 m N om hällristning (1) är: Hällristning (2), bestående av 1 människofigur, 34 cm h utan armar. 2,8 m NÖ om hällristning (1) är: Hällristning (3), bestående av 1 människofigur och 1 hästskoformig huggning. Människofiguren är 40 cm l med horn och 1ofullständigt ben. Den hästskoformiga figuren är 13 cm diam. 1,53 NV om hällristning (1) är: Hällrsitning (4), bestående av 1 älvkvarn, är 2,5 cm diam. 9 m SSÖ om hällristning (1) är: Hällristning (5), bestående av 1 skepp. Det är 49 cm l och 16 cm h, samt enkelhugget."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsfot mot slättmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"36 m V om RAÄ-nr 356:1. 45 m SSV om stolpe i ledningsknä vid åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.6789
Longitud: 11.376733
Lämnings-ID: L1967:2686
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 357:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2686