Hällristning L1967:2677 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,2x3 m (NV-SÖ), bestående av 12 skepp, 25 människofigurer, 7 benpar, 2 enkelben, 3 cirkelfigurer, 1 vapenfigur, några otydliga figurer samt 20 älvkvarnar. Av skeppen, 21-77 cm l, är 3 dubbeldäckade med "fönster", 6 är bemannade och i 2 står två av människofigurerna. Människofigurerna är 13-33 cm l. Vapenfiguren är 13x9 cm och utgörs av en yxa med kort skaft Cirkelfigurerna är 8-9 cm i diam och består av 2 enkla konturhuggna cirklar och 1 helt uthuggen. De lösa benen är 7-13 cm l. Älvkvarnarna är 2-7 cm i diam och 0,1-0,7 cm dj. Belägen på häll som sluttar brant nedtill. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.2 x 3.0 m (NV-SÖ), bestående av 12 skepp, 8 människofigurer, minst 4 par ben, 1 helt uthuggen cirkel, några otydliga figurer samt minst 8 älvkvarnar. Av skeppen, 24-66 cm l, är 2 dubbeldäckade med "fönster", 6 är bemannade och i 1 står två av människofigurerna. Människofigurerna är 20-33 cm l. Cirkeln är 9 cm diam. Benen är 7-13 cm l. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.1-0.7 cm dj. Belägen på häll som sluttar brant nedtill. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Omväxlande slät och skrovlig SÖ-Ö-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VNV om beteshage. Ca 58 m SV om RAÄ-nr 408:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.650994
Longitud: 11.363398
Lämnings-ID: L1967:2677
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 410:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2677