Hällristning L1967:2675 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1,4 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 2 djurfigurer, samt 13 älvkvarnar. Skeppen är 30-120 cm l, alla obemannade, varav det största har spiralstäv. Djurfigurerna är 22-32 cm l. Älvkvarnarna är 2,5-5 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Belägen på 30 grader sluttande häll. (raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.20x1.40 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 1 djurfigur samt 11 Älvkvarnar. Skeppen är 30-120 cm l, alla obemannade. Det största har spiralstäv. Djurfiguren är 32 cm l. Älvkvarnarna är 2.5-5.0 cm diam och 0.1-0.3 cm dj. Belägen på 30 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande häll på brant berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 15 m NNÖ om järnväg. Ca 20 m N om järnvägsövergång."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.671533
Longitud: 11.357757
Lämnings-ID: L1967:2675
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 235:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2675