Hällristning L1967:2674 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,7x,.5 m (NNÖ-SSV), bestående av 5 skepp, 1 människofigur (Kvinna?), 1 litet fyrfotadjur, 1 cirkelkors, 1 korsfigur, antydan till skeppsstävar, antydan till människoben samt 7 älvkvarnar. Skeppen är 40-65 cm l, varav ett är dubbeldäckat och bemannat med fyra streck. Tre av de övriga skeppen är helt uthuggna, bemannade och med uppsvängda stävar, varav ett har djurhuvuden. Det sista skeppet är enkellinjigt utan bemanning och ligger 1.4 m NV om de övriga figurerna tillsammans med korsfiguren, 30x25 cm. Människofiguren är 42 cm l, utan armar och har något som kan vara en hårknut på huvudet. Fyrfotadjuret är 12 cm l. Älvkvarnarna är 3,5-4 cm i diam och 0,1-0,5 cm dj. Ristningen fortsätter under en björkrot och stubbansamling. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.70x1.50 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur (Kvinna?), antydan till skeppsstävar, antydan till människoben, 1 litet fyrfotadjur samt 7 älvkvarn. Skeppet är 53 cm l, dubbeldäckat och bemannat med fyra streck. Människofiguren är 42 cm l. Fyrfotadjuret är 12 cm l. Älvkvarnarna är 3.5-4.0 cm diam och 0.1-0.5 cm dj. En älvkvarn, 3.5 cm diam och 0.3 cm dj finns 1.41 m NV härom. Ristningen fortsätter under björkrot och stubbansamling. F n ogörligt att framgräva."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande häll. Kant av hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m V om Raä nr 217:1, intill gärdesgård nedanför och Ö om stenblockssamling."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.675598
Longitud: 11.357831
Lämnings-ID: L1967:2674
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 217:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2674