Hällristning L1967:2672 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 4 skepp, 2 cirkelfigurer och 12 älvkvarnar. Skeppen är 60-100 cm l med bemanningsstreck, varav 2 skepp har uppsvängda förpartier med djurhuvuden, 1 har dubbla stävar och ett skepp saknar bemanning på 2/3 delar. Cirkelfigurerna är 40-55 cm i diam, varav det större är ett mycket tydligt hjulkors medan det mindre är svagt prickhugget och ligger 110 cm NV om det största. Älvkvarnarna är 2-5 cm i diam och 0,2-1 cm dj, varav en är huggen i en spricka. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.0x1.5 m (NV-SÖ), bestående av 2 hjulkors, minst 3skepp och 3 älvkvarnar. Av hjulkorsen är det tydligaste 55 cm diam, tämligen kraftigt hugget. Det andra hjulkorset, 40 cm diam, (ej observerat av Balzer) är svagt prickhugget och ligger 110 cm NV om det föregående."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SSÖ sluttande, plan häll. Kant av skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Från RAÄ nr 266:1, 20 m Ö, 10 m från landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.726595
Longitud: 11.387835
Lämnings-ID: L1967:2672
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 267:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2672