Hällristning L1967:2671 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4x2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 7 skepp, 2 människofigurer, 4 cirkelfigurer, 1 hjulkors, 1 obestämbar figur, 3 fragment, 6 avlånga fördjupningar och 34 älvkvarnar.Skeppen är 55-73 cm l. Två av dem är dubbellinjiga med bemanningsstreck. Fem är av enkellinjetyp varav fyra med bemanningsstreck. Ett av de senare har en lurblåsare.Människofigurerna är 13-38 cm l.Av cirkelfigurerna är två enkla cirklar, 15-17 cm diam. En är 14 cm diam och har en älvkvarn i mitten. En är20 cm diam och består avtre koncentriska cirklar.Hjulkorset är ofullständigt, 44 cm diam.Den obestämbara figuren är 20 x 16 cm.Fragmenten är 10-20 cm st.De avlånga fördjupningarna är 9-11 cm l, 3-6 cm br och 0.5 cm dj.Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. 4 av dessa är parvis sammanbundna med rännor till en fyrkant. Rännorna är 3-7 cm l.Ristningen har fler överhuggningar.1.5 m SSV om nr 1 är2) Hällristning, 0.5x0.4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 fragment och4 älvkvarnar.Fragmenten är 8-43 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart SÖ om körväg och 12 m SV om kurva."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.732584
Longitud: 11.362825
Lämnings-ID: L1967:2671
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 276:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2671