Hällristning L1967:2670 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,13x1,63 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer, 5 cirkelfigurer, 1 böjd linje och 4 små skivor. Skeppet är 70 cm l, av dubbellinjetyp med öronförsedda djurhuvudstävar. Människofigurerna är 36-39 cm l, knäböjande på skeppet med paddlar i händerna. Cirklarna är 19-24 cm diam, varav 3 med fyrkantigt bihang, ca 10 cm l. Den böjda linjen är 15 cm l. De små skivorna är 4-4,5 cm diam, helt uthuggna, skålgropsliknande men med flat botten. Den äldre beskrivingen har justerats utefter ändringsanmälan inkommen år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2-3415-2015) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,8x0,6 m (VSV-ÖNÖ), omfattande 1 skepp, 2 människofigurer och 3 cirkelfigurer varav en med fyrkantigt bihang och två fyrekriga dito.Skeppet är 70 cm l och 45 cm h och innehåller 2 sittande människofigurer, som håller var sin stav framför sig. Cirkelfigurerna är 19-27 cm diam. Två av dem är förbundna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt SÖ-sluttande, lätt vittrad granithäll med exfoliation på mitten."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Häksje gårdsplan 7 m NNÖ om NV hörnet. 1.5 m NNV om brukningsväg(NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.740099
Longitud: 11.401695
Lämnings-ID: L1967:2670
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 275:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2670