Hällristning L1967:2667 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x2,4 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp, 3 människofigurer, 1 ringfigur och 14 älvkvarnar. Skeppen är 44-83 cm l, varav 2 helt uthuggna och 2 är dubbellinjiga, varav det ena bemannat med 7 bemanningsstreck. Människofigurerna är 37-45 cm h och mycket fragmentariska och otydliga. Två av dem består endast av huvuden och ben. Cirkelfiguren, som är belägen på den SÖ delen, består av en tjockt huggen cirkel 15 cm i diam. Älvkvarnarna är 3,5-4,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Av dessa är 4 belägna kring ringfiguren ca 2 m SÖ om de övriga ristningarna. Belägen på 20 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.5x1.4 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 otydliga människofigur och 11 älvkvarnar. Skeppen är 44-83 cm l, varav 2 helt uthuggna och 2 dubbeldäckare, varav det ena bemannat med 7 bemanningsstreck. Den otydliga människofiguren är 37 cm h och belägen överst på ristningsytan. Älvkvarnarna är 3.5-4.5 cm diam och 2-3 mm dj. Av dessa är 4 belägna ca 2 m SÖ om de övriga ristningarna, där de ligger spridda. Belägen på 20 grader sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande, skrovlig häll mot beteshage. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen 28 m ÖNÖ om stengärdesgård på mot NÖ sluttande markant utstickande skrovlig häll (från skog ut i betesmark)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.675445
Longitud: 11.358319
Lämnings-ID: L1967:2667
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 216:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2667