Hällristning L1967:2666 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 14 x 5 m (Ö-V), bestående av minst 30 skepp, 6 människofigurer, 4 otydliga figurer och 47 älvkvarnar.Av skeppen, 10-80 cm l, har 15 bemanningsstreck. Det två största skeppen har vackert utformade stävprydnader.Människofigurerna är 12-47 cm l. Den störste av dem har horn och står på ett ben.Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.2-1.0 cm dj. Figurerna är djuptinhuggna och tydliga.På berget ovanför ristningen ligger lösa stenblock. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ristningens Ö del ligger 20 m NV om kant av åker."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678559
Longitud: 11.330751
Lämnings-ID: L1967:2666
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 198:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2666