Hällristning L1967:2663 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x1,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 1 skeppsstäv, 1 slingfigur, samt 15 älvkvarnar. Skeppen är 40-70 cm l och enkellinjiga varav två är bemannade. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,1-0,2 cm dj. Fler ristningar kan finnas på detta bergsimpediment, som delvis är övertorvat och belamrat med ris och redskap. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.5x0.5 m (SV-NÖ), bestående av 2 skepp, samt 12 Älvkvarnar.Skeppen är 40-70 cm l, varav det övre är bemannat. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.1-0.2 cm dj. Fler ristningar kan finnas på detta bergsimpediment, som delvis är övertorvat och belamrat med ris."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ-sluttande låg bergknalle. Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NÖ om Raä nr 204:1, på en utskjutande udde."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.712629
Longitud: 11.336437
Lämnings-ID: L1967:2663
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 204:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2663