Hällristning L1967:2658 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10x2,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 7 skepp, 9 människofigurer, 1 djurfigur, 1 övrigt identifierbar figur och 1 älvkvarn. Skeppen är 28-80 cm l, representerande enkellinjiga, dubbellinjiga och helt uthuggna typer med och utan bemanning. På det längsta skeppet finns endast köllinjen bevarad, resten verkar ha knackats bort. Människofigurerna är 17-22 cm h, varav 6 står eller går på en rad som är 75 cm lång. Djurfiguren är 29 cm l och fyrfotad. Den övrigt bestämbara figuren, som är belägen ovan raden av människofigurer kan vara en vagnsfigur. På mot NV sluttande häll med ett flertal stråk med vattenöversilning. Hällen innehåller med säkerhet fler ristade figurer. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.75x0.22 m (Ö-V), bestående av 6 människofigurer, 17-22 cm h, placerade på en rad, 75 cm l. Ristningen belägen på 30 graders NNV-sluttande häll. Foton i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slättmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"36 m V om RAÄ-nr 359:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.678641
Longitud: 11.375978
Lämnings-ID: L1967:2658
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 360:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2658