Hällristning L1967:2653 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.8 x 0.6 m (Ö-V), bestående av:1 skepp och 9 älvkvarnar.Skeppet är 54 cm l, dubbeldäckat, delvis bemannat och enkelt hugget.Älvkvarnarna är 2.5-5 cm diam och 0.2-0.4 cm dj.7 m N om 1, 6 m NÖ om mindre väg är:2) Hällristning, 1 x 0.35 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp och 4älvkvarnar.Skeppet är 35 cm l, enkelhugget samt delvis bemannat. Älvkvarnarnaär 3-6 cm diam och 0.1-0.3 cm dj.Ca 15 m NÖ från 1, 12 m Ö om 2 är3) Hällristning, bestående av 1 skepp.Skeppet är 40 cm l, enkelhugget och med några bemanningsstreck.Samtliga ristningar är grunt huggna och svårt vittrade vittrade och därför svåra att observera, i synnerhet nr 3, som endast syns ivått tillstånd vid lämplig belysning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
", Svagt SV-sluttande hällar. Igenväxande hagmark intill åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NÖ om mindre väg, 2.5 m SÖ om vägknä. Där vägen passerar frånhagmark ut till ängsväg."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.685425
Longitud: 11.382888
Lämnings-ID: L1967:2653
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 343:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2653