Hällristning L1967:2651 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, ca 3.20x2.20 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp,1 plöjare med 2 dragdjur, 2 små människofigurer, 1 liten djurfigur, några otydliga figurer samt 6 älvkvarnar.Av skeppen är det största 208 cm l. De övriga är 34-47 cm l. Det största är obemannat och beläget på ristningsytans NV del.De små människofigurerna är 18-20 cm l.Den lilla djurfiguren är 18-20 cm l.Plöjningsscenen är 52 cm l. De häri ingående figurerna är grunt huggna, dock tämligen tydliga. Dragdjuren är starkt vittrade.Av älvkvarnarna är 3-4 cm diam. Två är större än de övriga, 14 respektive 16 cm diam.8.5 m NÖ nr 1 är2) Hällristning, bestående av 1 skepp.Skeppet är 55 cm l, tvådäckat och har 9 bemanningsstreck. Det har"fönster" och djurhuvudändar.4.5 m Ö om nr 1, på en mycket brant mot SÖ vettande berghäll är3) Hällristning, 43x15 cm, bestående av två svansförsedda fyrfotadjur. Dessa är 20 cm l, med sina huvuden vända mot höger.18 m ÖSÖ om nr 1 är4) Hällristning, 2.1x0.90 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 3 älvkvarnar.Av skeppen är det ena 90 cm l och 32 cm h, har en dubbelspiral i stäven mot vänster och har minst 12 bemanningsstreck. Det andra skeppet är 33 cm l, enlinjigt och saknar bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 3-4.5 cm diam och 0.2 cm dj.Belägna på 15 grader sluttande häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande parti på SÖ-sluttande berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m V om åkerkant och 6 m V om gammal gärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683338
Longitud: 11.329854
Lämnings-ID: L1967:2651
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 193:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2651