Hällristning L1967:2649 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0.30x0.23 m, belägen på lös sten, 0.50x0.50 m och 0.25 m tj, bestående av 3 människofigurer, 1 fyrfotadjur och 1 linje.Av människofigurerna är två 10 och en 18 cm h. Den största är belägen i mitten och den högra stående på ett fyrfotadjur. Samtliga har lyfta armar.Fyrfotadjuret är 17 cm l. Under de två vänstra figurerna är en böjd Linjen är 15 cm l, böjd och belägen till vänster på ristningsytan..Flyttades år 1976 till Hällristningsinstitutet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lös sten i hörn av trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stenen ligger i stengärdesgårdens NV hörn 8.5 m SSV om RAÄ-nr 244och ca 30 m V om manhusets NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.653322
Longitud: 11.360529
Lämnings-ID: L1967:2649
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 243:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2649