Hällristning L1967:2648 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5 x 3.5 m (SSÖ-NNV), bestående avminst 10 skepp och minst 12 älvkvarnar.Skeppen är 25-120 cm l varav minst 7 med bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 2-3 cm diam varav 6 är ordnade i rad strax ovanförbemanningsstrecken på ett skepp.Samtliga ristningar är grunt huggna och vittrade.Belägen på vattenöversilad, 20 grader sluttande häll.Fäste för wirestag till kran är anbringad mitt i ristningen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VSV-sluttande häll. Igenväxande hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SSÖ till SÖ från R:306. 11 m ÖNÖ om byvägen."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.69006
Longitud: 11.353804
Lämnings-ID: L1967:2648
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 307:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2648