Hällristning L1967:2639 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4.10x2.10 m (N-S), bestående av7 skepp, 8 människofigurer, 2 djurfigurer, 4 stävliknande figurer,1 tvåhjulig vagn, 1 fotsula, 1 halvmåneformad figur, minst 54 älvkvarnar samt en del otydliga figurer.Skeppen är 24-110 cm l, varav fyra bemannade.Människofigurerna är 17-68 cm h, varav två falliska.De stävliknande figurerna är 20-35 cm l.Den tvåhjuliga vagnen är 85 cm l, förspänd med 2 fyrfota djur (hingst och sto).med tår,Fotsulan är 14 cm l, med tår.Den halvmåneformade figuren är 27-15 cm.Älvkvarnarna är 1.5-7 cm diam och 0.2-0.6 cm dj.Belägen på mycket vittrad, 5-10 grader sluttande häll. Den övre delen av ristningen är mycket otydlig p.g.a. vittringsskador.2 m NO om ristningsytan är en nutida huggning föreställande ett L. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande häll. Ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 55 m S om väg E6. Ca 25 m NV om gärdesgård (ÖNÖ-VSV). 6-7 m Som granskogsplantering."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.673732
Longitud: 11.399297
Lämnings-ID: L1967:2639
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 225:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2639