Hällristning L1967:2638 i Tanum 🇬🇧
Foto av Hällristning L1967:2638 i Tanum
Foto av Hällristning L1967:2638 i Tanum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0.25x0.15 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp. Detta är25 cm l med korta bemanningsstreck. Belägen på vattenöversilat ställe. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsklack högt uppe på SÖ-sluttande berg, mot häll, strax ovanför brantare parti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NNÖ om rivna torpet Ulriksdal, på prästegårdens ägor."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.711525
Longitud: 11.316941
Lämnings-ID: L1967:2638
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 172:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2f50cbeb-612a-4bfd-b213-67cdd59d02fb