Hällristning L1967:2634 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,90x2,10 m (N-S), bestående av 3 hällristningsytor (A-C) med sammantaget 1 skepp, 1 linje och 9 skålgropar. A) Hällristning, 1x0,35 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 linje och 2 skålgropar. Skeppet är 97 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Linjen är 39 cm l, med krok. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. 1,35 m N om hällristning A är: B) Hällristning, 0,70x0,35 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skålgropar, 4,5-5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. 2 m NV om hällristning A är: C) Hällristning, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,7 cm dj. Beskrivningen uppdaterades i enighet med ändringsanmälan inkommen år 2017. (RAÄ dnr. 3.4.2-64-2017) Tidigare beskrivning: Hällristning, 1x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 5 älvkvarn. Skeppet är 1 m l och dubbeldäckat med 9 "fönster", varav det mellersta är stängt. En älvkvarn belägen nära skeppet är 5 cm diam och 0,5 cm dj och är belägen under skeppets akterparti. Ytterligare minst 4 älvkvarnar är belägna 1,4 m N om aktern på skeppet, på en S sluttande berghäll. Dessa älvkvarnar täcker en yta om 1x0,4 m."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt SÖ-sluttande grovkornig granithäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 20 m N om NV hörnet av ladugård. 6 m NV om gammal väg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.742776
Longitud: 11.279701
Lämnings-ID: L1967:2634
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 436:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2634