Hällristning L1967:2628 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,1x2,8 m (Ö-V), bestående av 21 skepp, 13 människofigurer, 2 djurfigurer, 3 lösa människoben, 1 cirkelfigur samt 23 älvkvarnar. Skeppen är 17-69 cm l, varav 9 är helt uthuggna, resten är enkellinjiga och 11 har bemanningsstreck. Den största människofiguren är 85 cm l och saknar armar, men är försedd med svärd. Två av de mindre människofigurerna, som finns ca 60 cm N om den stora figurens huvud bildar sannolikt ett brudpar. Två av skeppen har en voltigör. Djurfigurerna är 65-80 cm l och fyrfotade. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Hällen är mycket starkt vittrad med otydliga figurer, men ändå i ett stabilt skick. Belägen på 10-20 grader sluttande häll. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3.0 x 2.0 m (Ö-V), bestående av 7 skepp, 4 människofigurer, 1 löst människoben, 1 kroklinje samt 3 älvkvarnar. Skeppen är 25-55 cm l. Den största människofiguren är 0.85 cm l. Den saknar armar, men är försedd med svärd. Två av de mindre människofigurerna, som finns ca 60 m N om den stora figurens huvud bildar sannolikt ett brudpar. Dessa figurer, som är starkt vittrade är 35 cm h. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.1-0.2 cm dj. Belägna överst på ristningen. Hällen är mycket starkt vittrad med otydliga figurer. Belägen på 10-20 grader sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande, skrovlig häll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NNV om RAÄ-nr 408:1."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.651523
Longitud: 11.364139
Lämnings-ID: L1967:2628
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 409:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2628