Hällristning L1967:2627 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 fotsula, flera fragment och 28 älvkvarnar. Skeppet är 22 cm l och 21 cm h och dubbellinjigt. Figuren ser ut som en något rundad rektangel med två små utskott som stävar. Fotsulan är 15x12 cm, med inhuggna tår och tvärband. Älvkvarnarna är 2,5-5 cm i diam och 0,1-0,4 cm dj, varav 6 i en rad, 24 cm l (Ö-V). Några figurer är orediga p. g. a. vittring. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.30 x 0.70 m (NV-SÖ), bestående av 1 fotsula och 18 älvkvarnar. Fotsulan är 15 x 12 cm, med inhuggna tår och tvärband. Älvkvarnarna är 2.5-5.0 cm diam och 0.1-0.4 cm dj, varav 6 i en rad, 24 cm l (Ö-V). Några figurer är orediga p g a vittring."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt sluttande, närmast slät häll av ljus granit på åkerholmes Ö hörn."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NÖ om RAÄ-nr 403:1. 12 m VSV om åkerholmes Ö hörn."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.654267
Longitud: 11.356586
Lämnings-ID: L1967:2627
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 404:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2627