Hällristning L1967:2624 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,6x0,6 m (Ö-V), bestående av minst 2 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 1 övrig figur och 2 älvkvarnar. Skeppen är 25-37 cm l varav 1 har bemanningsstreck. Människofiguren är 32 cm h med svärd men utan armar. Djurfiguren, 48 cm l, är fyrfotad och fallisk. Den övriga figuren utgörs av ett helt utknackat fält, 22x8 cm, och en aning böjt till formen. Figuren kan vara en fotsula eller ett mycket enkelt helt uthugget skepp. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam. Ristningen är belägen på 5 graders NNV-sluttande häll. Hällen är delvis övertäckt av grus och har dessutom använts för tillblandning av murbruk. Det har även körts över den. Därför är den mycket sliten. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.5x0.5 m (SV-NÖ), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, och 2 älvkvarnar. Skeppen 25-37 cm l med bemanningsstreck. Människofiguren är 32 cm h utan armar. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam. Ristningen belägen på 5 graders NNV-sluttande häll. Foton i inventeringshandlingarna. Hällen är delvis övertäckt och har dessutom använts för tillblandning av murbruk. Det har även körts över den. Därför är den mycket sliten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSÖ om trädgårdsstaket. 10 m NÖ om NV hörnet av lada. 13 m S om SV hörnet av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.680642
Longitud: 11.379987
Lämnings-ID: L1967:2624
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 364:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2624