Hällristning L1967:2622 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x4 m (SÖ-NV), bestående av 6 skepp, 4 människofigurer, 4 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 2 övriga obestämbara figurer och 57 älvkvarnar. Skeppen är 15-75 cm l, enkellinjiga med bemanning. Människofigurerna är ca 45 cm h varav några är beväpnade med yxa. Djurfigurerna är fyrfota, varav en har en stående människofigur i adorantställning på ryggen. En av cirkelfigurerna är en figurhuggen oval, ca 13x17 cm, och den andra är en cirkel med tvärslå, ca 20 cm i diam, som utgör nederdelen på en av människofigurerna. De obestämbara figurerna ser ut som något missbildade figurhuggna fotsulor, ca 16-20 cm l och 8-10 cm br. Inom nedre delen av hällristningen är: Sentida ristning bestående av 1 stor man, 150 cm l, iförd cylinderhatt. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 6x4 m (SÖ-NV), bestående av ca 5 skepp, minst 4 människofigurer, 2-3 djurfigurer och älvkvarnar. Skeppen är 35-75 cm l. Människofigurerna är ca 45 cm h varav några beväpnade med yxa. Hällen är mycket vittrad och ytterst få figurer är fullständiga. Nedom hällristningen är: Sentida ristning bestående av 1 stor man, 150 cm l, iförd cylinderhatt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll. Gårdstomt, vettande mot åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Slänge gård, huvudbyggnaden 15.5 S om S hörnet."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.723297
Longitud: 11.369313
Lämnings-ID: L1967:2622
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 283:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2622