Hällristning L1967:2621 i Tanums
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6x2 m (NNÖ-SSV), bestående av 4 skepp, 6 människofigurer, 1 vagnsfigur, 1 obestämbar figur och 5 älvkvarnar. Skeppen är 12-90 cm l, alla med bemanning och djurhuvudstävar. Bemanningsstrecken på det största skeppet har uthuggna huvuden. Människofigurerna är 15-50 cm l, varav 2 är fragmentariska, 1 är kvinna med hästsvans, en bär pilbåge, svärd och spjut och 2 saknar armar. En av de sistnämnda drar en vagn med halsen med en liggande armlös människofigur. Vagnen ser ut som en fibula och är 21 cm l. Älvkvarnarna är 3-6,5 cm i diam och 0,2-1 cm dj. En av älvkvarnarna är placerad mellan benen på den största och fragmentariska människofiguren. (Raä dnr: 326-3201-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.5x2.5 m, bestående av 3 skepp, 6 människofigurer,1 glasögonformig figur och 1 obestämbar figur. Ett skepp är större, ca 100 cm l. Av människofigurerna är en bågskytt och en fågelhövdad. En är 85 cm. Se Balzers avbildningar. Belägen på vattenöversilad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanums socken i Tanum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SÖ-sluttande häll. Igenväxande hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vägen Tanum-Bullaren, bron 150 m SSV Vartås därifrån mot Tanum 150 m infart till skogsväg, därifrån mot Tanum 60 m och sedan 20 m mot NV."
Vill du se flera runstenar i Tanums socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.726621
Longitud: 11.387486
Lämnings-ID: L1967:2621
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 266:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Tanum
Socken: Tanums
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:2621